บริษัท ลีดเดอร์ อิมเมจ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิต-จำหน่ายปฏิทิน
  ตั้งโต๊ะ, ปฏิทินแขวน มานานกว่า 25 ปี มีทั้งรูปแบบสำเร็จรูป และแบบ
  สั่งทำ พร้อมทั้งมีรูปภาพให้ท่านเลือกมากกว่า 10 ล้านภาพ

© 2013 Leader Image(Thailand) Co., Ltd. All rights reserved. Tel: 02 6811811 Fax: 02- 6811771 e-mail : info@calendarimage.com