Calendar Image เป็นผู้ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ และ แขวนมากว่า 25 ปี

มีชุดปฏิทินสำเร็จรูปให้เลือก 14 ชุด หรือกรณีสั่งทำ ก็สามารถเลือกภาพจากคลังภาพ 15 ล้านภาพ ทุกภาพได้รับมอบลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

Products
ธ สถิตในใจ ไทยทั้งมวล..   l   2018
Amazing Japan   l   2018
Amazing Thailand   l   2018
Calendar Image

Welcome to Calendar Image

  Calendar Image เป็นผู้ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ และ แขวนมากว่า 25 ปี มีชุดปฏิทินสำเร็จรูปให้เลือก 14 ชุด หรือกรณีสั่งทำ ก็สามารถเลือกภาพจากคลังภาพ 15 ล้านภาพ ทุกภาพได้รับมอบลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

  ด้วยมาตรฐานการผลิตที่พิถีพิถันเน้นในรายละเอียด และความตรงต่อเวลา เราจึงเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆมากกมาย มาเป็นเวลานาน ผู้อุปการคุณบางรายได้ให้ความเมตตาเรา ติดต่อกันมายาวนานถึง 25 ปี

  เราจึงมุมานะที่จะสรรหาภาพสวยๆ จากทั่วทุกมุมโลก โดยช่างภาพที่เป็นที่สุดของวงการ เพื่อให้ผู้มีอุปการคุณของเราสามารถส่งต่อความสุข ความสวยงาม ไปยังผู้รับในวารดิถีขึ้นปีใหม่