Make to order
 
  • ขนาด 6 x 8 นิ้ว แนวนอน
  • ฐานตั้งแข็งแรง พร้อมห่วงกระดูกงูโลหะ 4 ข้อ 2 ช่วง
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี สองด้าน
  • ใช้กระดาษอาร์ตด้านอย่างดี ( 230 แกรม)
  • มีแบบให้เลือกหลายรูปแบบ หรือออกแบบใหม่เลยได้
  • ใส่ชื่อและโลโก้ของบริษัทได้ทุกแผ่น
  • เพิ่มวันสำคัญ หรือ agenda เฉพาะหน่วยงานของท่านได้